เขียนโดย : กูรูเช็ค

Views 1791

2024-06-28 18:00

(กูรูเช็ค) ลดความเครียด ปรับสมดุลคุณภาพชีวิต ด้วย WILD GREEN OAT

กูรูเช็ค

เมื่อพูดถึง “บุหรี่” คุณๆ หลายคนก็คงพอจะรู้ถึงโทษและผลกระทบที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตและทุกข์ทรมานจากโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานาน ก็เนื่องมาจากผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เด็ดขาด และหลายๆ คนก็ยังให้เหตุผลที่น่าสนใจด้วยว่า “การสูบบุหรี่สามารถช่วยทำให้หายเครียดได้” จึงจำเป็นต้องสูบเสมอ

ผู้ที่สูบบุหรี่บางคนเชื่อว่าการสูบบุหรี่ ช่วยลดความเครียดและอาการทางสุขภาพจิตอื่นๆ ได้ เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล พวกเขากังวลว่าการหยุดสูบบุหรี่อาจทำให้อาการทางสุขภาพจิตแย่ลง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่พบว่า มีสารสกัด wild green oat extract หรือ สารสกัดข้าวโอ๊ต สามารถที่จะช่วยผ่อนคลาย ลดความเครียดได้เหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไร ดียังไง และมีการศึกษาอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

WILD GREEN OAT คืออะไร

WILD GREEN OAT (ข้าวโอ๊ตสีเขียว) คือ ธัญพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในแถบยุโรปเหนือ และอเมริกาเหนือ โดยมีชื่อเรียกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Avena sativa หรือข้าวโอ๊ตป่า ดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจากข้าวโอ๊ตเขียวมีคาร์โบไฮเดรต และไฟเบอร์ต่ำ  และยังมีประโยชน์ในด้าน เช่น ช่วยปรับปรุงการไหลเวียน ช่วยลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มการทำงานของสมอง ช่วยปรับอารมณ์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการเสริมด้วยสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเขียว (GOE) ในการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระหว่างการลดหรือเลิกบุหรี่ โดยเน้นถึงศักยภาพของ GOE ในการสนับสนุนผู้เลิกบุหรี่ ที่กล่าวโดย Marina Friling นักวิจัยจาก IFF Health, Migdal Haemek จากอิสราเอล และเพื่อนร่วมวิจัยใน Frontiers in Nutrition

การสูบบุหรี่มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับปัญหาสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็งปอด ดังนั้นการลดและเลิกบุหรี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับระบบสาธารณสุข 
อย่างไรก็ตาม การเลิกบุหรี่มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากการติดนิโคตินที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนติดบุหรี่ และอาการถอน บุหรี่จึงยากมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวม เพราะถ้าไม่ได้สูบก็จะเกิดอาการต่าง ๆ จากการขาดนิโคติน เช่น หงุดหงิด งุ่นง่าน วิตกกังวล

ข้าวโอ๊ต (Avena sativa) เป็นตัวเลือกสำหรับแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากมีการใช้เพื่อลดความเครียด ความวิตก กังวล และภาวะซึมเศร้ามานานหลายศตวรรษ และปลอดภัยต่อการบริโภค แม้ว่าประโยชน์บางส่วนเหล่านี้จะ ขาดการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม  โดยสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเขียวของ IFF Neuravena ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ปรับปรุงสุขภาพจิตและหลอดเลือดหัวใจโดยการยับยั้ง monoamine oxidase-B (MAO-B) ซึ่งเป็น เอนไซม์ที่สลายโดปามีน

การศึกษาสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเขียวช่วยคนเลิกสูบบุหรี่

ผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วม 145 คน (อายุเฉลี่ย 29.59 ปี ผู้หญิง 54% คนผิวขาว 98.8%) ในสเปน มาเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ที่ มีสุขภาพดีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี ที่สูบบุหรี่ 10 มวนขึ้นไปต่อวัน อย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาต้องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อหายใจออก อย่างน้อย 10 ppm, มีผลตรวจปัสสาวะเป็นลบ และเต็มใจที่จะเลิกสูบบุหรี่

นักวิจัยสุ่มอาสาสมัครเพื่อรับแคปซูลวันละ 2 แคปซูลที่ประกอบด้วย Neuravena 450 มก. หรือ maltodextrin มอลโตเด็กซ์ตริน 519 มก. (ยาหลอก) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีขนาดกลุ่มที่ 72 และ 73 ตามลำดับ
จากนั้นผู้เข้าร่วมได้รับการประเมินในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีทางจิต รวมถึงคุณภาพชีวิต (QOL) การรับรู้ความเครียด ความซึมเศร้า และการพึ่งนิโคติน

ผู้วิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมที่รับ GOE (wild green oat) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดการศึกษา โดยวัดจากเครื่องมือที่พัฒนามาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-BREF) ในระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งคะแนนที่สูงกว่าหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีกว่า คะแนนสุขภาพกายของพวกเขาดีขึ้นจาก 72.5 ที่พื้นฐานเป็น 76.7 และคะแนนทางจิตวิทยาของพวกเขาเพิ่มขึ้นจาก 64.5 เป็น 68.4 ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ได้รับยาหลอกพบว่าคะแนนลดลงตามลำดับจาก 74.8 เป็น 72.6 และจาก 69.6 เป็น 68.4 ตามลำดับ นักวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญในด้าน อื่นๆ ของการทดสอบ รวมถึง QoL โดยรวมและสุขภาพโดยรวม

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการวัดคุณภาพชีวิตอื่น อย่าง Visual Analogue Scale และ SF-36 ซึ่งเป็นการวัดสุขภาพโดยทั่วไป โดยผู้ที่รับประทาน GOE ยังพบว่าความเครียดในการรับรู้ลดลงอย่างมาก และการตื่นตัวหลังการนอนหลับดีขึ้นกว่าผู้ที่รับประทานยาหลอก

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความเครียดเป็นส่วนสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่และอาจรบกวนการเลิกบุหรี่ โดยเสริมว่า "การบริโภค GOE ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดระดับความเครียดของบุคคลที่พยายามลดหรือเลิกสูบบุหรี่

ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีศักยภาพ ในการส่งเสริมประสบการณ์ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่ม GOE มีเปอร์เซ็นต์อาสาสมัครที่สูงกว่า ที่สามารถลดจำนวนบุหรี่ต่อวันได้มากกว่า 20% ซึ่งหมายถึงการลดการสูบบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีอัตรา 66.7% เทียบ กับ 49.3% ในกลุ่มยาหลอก

ดังนั้น“การลดการสูบบุหรี่มักถูกแนะนำ ให้เป็นขั้นตอนแรกในการเลิกบุหรี่สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเลิกสูบบุหรี่กะทันหัน” ผู้วิจัยกล่าวว่า “การศึกษาพบว่าการลดการสูบบุหรี่ เพิ่มความน่าจะเป็นของการเลิกบุหรี่ในระยะยาว เนื่องจากการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและควบคุม ได้นั้นสัมพันธ์กับอาการเลิกบุหรี่ที่น้อยลง และรู้สึกประสบความสำเร็จ ดีกว่าที่จะไปกระตุ้นผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่เลย”

Raj Dasgupta หัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ Fortune Recommends Health แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ว่า "หลักฐานที่แสดงว่า GOE ส่งผลต่อวิถีทางโดปามีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การศึกษาในสัตว์ทดลองบางชิ้นแนะนำว่า GOE สามารถส่งผลต่อระดับโดปามีนในสมองได้ เป็นการทดลองในมนุษย์จำนวนหนึ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับโดปามีนหลังจากรับประทาน GOE แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกที" โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่เพื่อระบุอย่างชัดเจนว่า GOE ทำงาน อย่างไรและปลอดภัยเพียงใด เขากล่าวเสริมว่า "การศึกษาระยะยาวก็มีความสำคัญเช่นกันเพื่อดูว่ามีประโยชน์ หรือผลข้างเคียงจากการใช้ GOE ในระยะเวลาที่นานขึ้นหรือไม่

สรุป

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการลดสูบบุหรี่ช่วยให้อาการทางสุขภาพจิตดีขึ้นแทนที่จะทำให้อาการแย่ลงได้ จากตัวช่วยที่เป็นสารสกัดธรรมชาติ ผู้ประกอบควรศึกษาและหยิบเอาสารสกัดตัวนี้ไปต่อยอด หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้นะ เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจมากขึ้น  และสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว ก็ควรหาวิธีที่เหมาะสมที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่ผู้สูบจะได้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของตนเอง และฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วย เช่น เริ่มหาเป้าหมายในการเลิก และทำมันอย่างจริงจัง ไม่ใจอ่อนกลับไปสูบอีกนะคะ

ทางทีมกูรูเช็คหวังว่าข้อมูลที่ทีมรวบรวมมาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณๆ ทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้  ฝากติดตามข้อมูล รีวิว สุขภาพและความงาม ตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คนะคะ

เขียนโดย : กูรูเช็ค

Views

1791

“ เราเชื่อว่าข้อมูลทางวิชาการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คนกูรูเช็คขอเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอข้อมูลสุขภาพและความงามตามหลักการแพทย์ที่ได้รับการวิจัยและมีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะ “