เขียนโดย : กูรูเช็ค

Views 1842

2024-06-20 18:30

(กูรูเช็ค) NUTRIGENOMICS เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพแบบใหม่

กูรูเช็ค

คุณๆ รู้ไหม ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม DNA หรือการไขรหัสพันธุกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุก ก็ทำให้เราได้ทราบว่า ปัญหาของสุขภาพส่วนหนึ่งถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่กำเนิดเลยนะ แต่นอกจากการทำนายโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคตที่ถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมเพื่อให้เราสามารถป้องกันได้ทันท่วงทีแล้ว ในรหัสพันธุกรรมของเรายังสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เหมาะสมกับที่ร่างกายของเราต้องการได้ ด้วยการตรวจโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomic) ที่จะเข้ามาช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ให้สอดคล้องไปกับรหัสพันธุกรรมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพนั่นเอง วันนี้กูรูเช็คจะพามารู้จัก Nutrigenomic เทคโนโลยีชีวภาพกับการดูแลสุขภาพกันค่ะ

การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomic) คือ การตรวจพันธุกรรมในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับความอยากอาหาร การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต การตอบสนองต่อไขมันไม่อิ่มตัว การรับรส การตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ คาเฟอีน น้ำตาลแลคโตส ตำแหน่งพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมและความดันโลหิตสูง ตำแหน่งพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง และสามารถนำมาออกแบบอาหารที่เรารับประทาน อาหาร 5 หมู่ วิตามิน อาหารเสริม และการออกกำลังกายให้จำเพาะรายบุคคล เพื่อการมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

โภชนพันธุศาสตร์ : การมีสุขภาพดีในอนาคต

แม้ว่ารูปแบบทางพันธุกรรมของเราจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สภาพแวดล้อมที่ยู่อาศัยอยู่และอาหารที่เรากินเข้าไป ก็สามารถมีอิทธิพลต่อชุดยีนของเราได้ ทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเกิดโรคบางชนิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในมนุษย์และสัตว์ แสดงให้เห็นว่าสารอาหาร สามารถไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ป้องกันโรคและยับยั้งการแสดงออกของยีนได้

ปฏิกิริยานี้ได้รับการศึกษาโดยโภชนพันธุศาสตร์ เป็นการหาปฏิกิริยาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างอาหาร กับการแสดงออกของยีน เป็นการตรวจยีน เพื่อศึกษาสารอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อร่างกายของแต่ละบุคคล โดยใช้ความรู้ทางพันธุกรรมค้นหาการตอบสนองของร่างกายต่อชนิดอาหารและสารอาหารที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถบ่งชี้ได้ว่าร่างกายของแต่ละคนต้องการสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุชนิดใดเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุด ที่มีความน่าสนใจในด้านอาหารและโภชนาการ 

และกลไกนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยโภชนเภสัช เช่นเดียวกับอาหารและการเสริมอาหารที่สมดุลขึ้น ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อสารอาหารแต่ละประเภทมากเกินปกติหรือไม่ เช่น หาก DNA บอกว่าเรามีความไวต่อไขมัน แม้เราจะรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่มากนัก ก็อาจทำให้เกิดการสะสมหรือเกิดไขมันในเลือดสูงได้ง่ายกว่าคนอื่น

ดังนั้นโภชนพันธุศาสตร์ซึ่งนำไปใช้กับโภชนเภสัชจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะข้อจำกัดของแนวทางดั้งเดิม โดยการนำวิธีการที่ไม่เพียงคำนึงถึงลักษณะทางพันธุกรรมของโรคเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมด้วย ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การตรวจโภชนพันธุศาสตร์ ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวเรากับอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้รับประโยชน์ในการวางแผนสัดส่วนของอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้

สารอาหารและจีโนม

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและจีโนมของมนุษย์ ทำให้สามารถระบุสารประกอบที่อาจส่งผลเชิงบวกต่อการแสดงออกของยีนและส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดย Biofarma Group ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยพัฒนาและการผลิตชั้นนำ (CDMO) ที่มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรม ได้เสนอแนวทางด้านโภชนเภสัชที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโภชนพันธุศาสตร์ และใช้รูปแบบของการบริการที่แตกต่างกันสองประเภท ระหว่าง product testing และproduct co-development

1. บริการโภชนพันธุศาสตร์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่ผ่านการศึกษาทางคลินิกก่อนการทดลองในหลอดทดลอง ที่ดำเนินการกับเซลล์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเป้าหมาย โดยเป้าหมายสูงสุดคือการรวบรวมข้อมูลทางโภชนาการเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอาหารเสริม  ตามมาด้วยการศึกษาทางคลินิกกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี โดยสังเกตก่อนและหลังการใช้สูตร เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้รับในระยะแรก และตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช และผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องคือ เอกสารทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับ หลักฐานเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่รับรองผลิตภัณฑ์

2. บริการโภชนาการจีโนมิกส์ ที่นำเสนอโดยความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการรักษาที่เฉพาะเจาะจง บริการนี้เกี่ยวข้องกับการระบุสูตรที่ใช้ โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้นำทางด้านข้อมูลหลักในภาคส่วนอ้างอิง และการระบุเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เน้นลำดับในการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดีต่อสุขภาพ จากนั้นสูตรที่ระบุจะได้รับการทดสอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบคลินิกก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจผลกระทบทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบทางคลินิกร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีภาวะสุขภาพผิดปกติ ซึ่งได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย Biofarma Group ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางกับศูนย์การวิจัย

ผลลัพธ์ของบริการนี้ คือเอกสารทางการตลาดที่จะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย 'บัตรโภชนาการจีโนมิกส์' ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นข้อมูลทางพันธุกรรมก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการศึกษานี้สำหรับแต่ละคน

วิธีการใหม่นี้ช่วยให้ Biofarma Group สามารถนำเสนอบริการพิเศษ ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้เลือกส่วนผสมออกฤทธิ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อปรับยีนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายสุขภาพ จึงรับประกันว่าเป็นแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และการป้องกันในระดับสูงได้ และสิ่งสำคัญต้องเน้นว่าโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นสำหรับบริการทั้งสองนั้นไม่ซับซ้อนเกินไป และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าและเป้าหมายการรักษาที่ระบุได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางด้านโภชนเภสัชศาสตร์นี้ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสูตรใหม่ๆ ซึ่งเป็นวิธีการเชิงนวัตกรรมที่ยังไม่ได้เปิดตัวในตลาดจริงจัง ที่จริงแล้ววิธีการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงถึงการปฏิวัติในการจัดหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยอาศัยการประยุกต์ใช้โภชนพันธุศาสตร์กับเป้าหมายเฉพาะ  นอกจากนี้ โภชนพันธุศาสตร์ยังช่วยตรวจสอบผลกระทบที่แท้จริงของส่วนผสมออกฤทธิ์ในอาหารเสริมต่อการแสดงออกของยีน ทำให้สามารถทำสูตรที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึ้น 

โภชนาการที่ดีมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การพัฒนา และการป้องกันโรค ทุกคนล้วนมีพื้นฐานและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ทำให้อาหารที่ดีที่สุดของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ไม่มีการออกแบบโภชนาการอาหารแบบไหนจะดีที่สุดสำหรับทุกคน ดังนั้นการออกแบบโภชนาการอาหารเฉพาะบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณๆ รู้ว่าอาหาร วิตามิน แบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง

สรุป

การตรวจของโภชนพันธุศาสตร์ จะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ประกอบการรักษาและวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อจับตาดูความเสี่ยงต่อสภาวะนั้นๆ อย่างใกล้ชิด การวางแผนด้านโภชนาการ อาหารเสริม และการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร ปริมาณการทานอาหารแต่ละชนิด การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย ระยะเวลาการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการกำหนดเวลาในการฟื้นฟูร่างกายให้เพียงพอ

ทางทีมกูรูเช็คหวังว่าข้อมูลที่ทีมรวบรวมมาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณๆ ทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้  ฝากติดตามข้อมูล รีวิว สุขภาพและความงาม ตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คนะคะ

 

เขียนโดย : กูรูเช็ค

Views

1842

“ เราเชื่อว่าข้อมูลทางวิชาการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คนกูรูเช็คขอเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอข้อมูลสุขภาพและความงามตามหลักการแพทย์ที่ได้รับการวิจัยและมีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะ “